Het Revalidatiecentrum Curaçao biedt zorg aan personen met een neurologische, motorische of orthopedische beperking in de vorm van klinische opnames of poliklinische behandelingen. We bieden algemene revalidatiezorg van hoogstaand niveau bestaande uit multidisciplinaire behandeling en begeleiding aan zowel volwassenen als kinderen. Deze is gericht op herstel of verbetering van mogelijkheden van mensen met lichamelijk letsel of een functionele beperking. Het doel is (re)integratie van de cliënt in de samenleving op basis van diens wensen en mogelijkheden.

Bij Het Revalidatiecentrum Curaçao verlenen we 5 zorgproducten:

  • Klinische revalidatie
  • Poliklinische dagbehandeling 
  • Therapeutische peutergroep 
  • Therapieën (klinisch en poliklinisch) 
  • Consulten in de revalidatiegeneeskunde

Ons team biedt een breed scala van behandelings- en begeleidingsmogelijkheden die gerekend worden tot de algemene revalidatie. Ons revalidatieteam bestaat uit medewerkers van meerdere medische disciplines waaronder revalidatiegeneeskunde, verpleegkunde, ziekenverzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, (neuro-) psychologie, maatschappelijk werk. Tevens is er een nauwe samenwerking met de orthopedische instrumentenmakers van Curaçao Orthotics & Prosthetics. 

Meer Informatie

Op deze website kunt u zich oriënteren op onze zorgproducten. Onderstaand vindt u een overzicht van de website. Voor verdere informatie bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.

Revalideren bij Het Revalidatiecentrum Curaçao:

“Samen werken wij aan uw herstel”.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor revalidatiezorg moeten onze cliënten verwezen zijn door de huisarts of specialist. Met deze verwijzing, een geldige identiteitskaart en garantie van de verzekering kan er een afspraak gemaakt worden bij de secretaresse van de revalidatiearts.

De revalidatie wordt vergoed door de basisverzekering van SVB en door de meeste particuliere ziektekostenverzekeraars.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via (+599 9) 888 2560.