Revalidatie kan in een poliklinische of klinische setting plaatsvinden. De revalidatiearts bepaalt samen met de cliënt welke setting het meest geschikt is, afhankelijk van zijn/haar situatie. De arts onderzoekt, behandelt en adviseert met als doel de betrokken persoon in staat te stellen een mate van zelfstandigheid te bereiken of te behouden.

Kenmerkend voor de revalidatie is het multidisciplinaire karakter en in teamverband opereren van disciplines waarbij de cliënt centraal staat. Hierbij werkt het revalidatiecentrum samen met de cliënt aan herstel. De revalidatiearts stelt de diagnose vast en stelt ten behoeve van de cliënt een initieel behandelplan op. Op basis hiervan wordt de cliënt verwezen naar de diverse disciplines van de revalidatie.

Klinische Revalidatie

Klinische Revalidatie betekent revalidatie waarbij u een periode in het Revalidatiecentrum zal verblijven op onze verpleegafdeling. Voorgaand aan de opname maakt u kennis met de revalidatiearts die u van de nodige informatie voorziet. Meestal gebeurt dit al in het ziekenhuis. Op de dag van de opname heeft u een gesprek met de revalidatiearts die een lichamelijk onderzoek zal verrichten, om een behandelplan voor u te maken met de therapieën die u nodig heeft.

Onze kliniek heeft 12 kamers met 21 bedden. Alle kamers hebben een ruime rolstoel toegankelijke badkamer. De meeste kamers hebben 2 bedden. Enkele 1 persoonskamers hebben een specifieke functie, zoals een ruimte voor contactisolatie, een ruim opgezette kamer waarin een bad brancard en tilliften gehanteerd kunnen worden voor de complexere behandelingen en een studio met een kitchenette. Er zijn ook voldoende rustmogelijkheden voor onze cliënten in dagbehandeling, een stilteruimte om je even terug te trekken en een bibliotheek om wat op te zoeken.

Poliklinische Revalidatie

Bij poliklinische revalidatie hoeft u, in tegenstelling tot bij klinische revalidatie, niet opgenomen te worden in het revalidatiecentrum. De revalidatiearts stelt een persoonlijk behandelprogramma voor u samen, met de therapieën die u nodig heeft, bijvoorbeeld Fysiotherapie in combinatie met Ergotherapie. Een therapie duurt gemiddeld een half uur. Als u verschillende therapieën moet volgen, worden deze zoveel mogelijk achter elkaar gepland. Afhankelijk van het programma komt u een of meer dagen per week naar het Revalidatiecentrum. Uw behandelaars bekijken wekelijks de voortgang en passen, waar nodig, het programma aan.