De basisvisie van Fundashon Verriet is dat ieder mens er recht op heeft om zich zo volledig mogelijk te kunnen ontwikkelen. Vanuit deze basisvisie biedt Fundashon Verriet een scala aan diensten en voorzieningen, zoals woonvoorzieningen, dagbesteding en logeermogelijkheden aan circa 550 personen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking.

Onze stichting wordt gefinancierd vanuit de AVBZ-fonds (Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten). Door middel van deze fondsen kunnen we onze cliënten van hun basisbehoeften voorzien en ook zorg van goede kwaliteit bieden. Maar we wensen ook dat onze cliënten van hun leven kunnen genieten. Hierdoor zijn we ontzettend dankbaar voor alle inkomende donaties die een steentje bijdragen om hun leven mooier te maken.

Draag ook je steentje bij!

Je kan een directe impact hebben op het leven van onze cliënten. Geef ons een helpende hand door middel van een donatie of het verrichten van vrijwilligerswerk!

Donaties

Vrienden van Verriet biedt ondersteuning aan Fundashon Verriet en heeft als centrale doelstelling om het leven van mensen met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking of mensen met ene autisme spectrum stoornis mooier te maken. Vrienden van Verriet organiseert fondsenwervingsactiviteiten en is tevens actief op zoek naar donaties van particulieren en bedrijven.

Wilt u graag een financiële bijdrage geven, dan kunt u dit overmaken op onze bankrekening of persoonlijk langskomen op ons hoofdkantoor.

  • Stichting Vrienden van Fundashon Verriet
  • Adres: Prinsenlaan 5
  • Bank: Maduro & Curiel’s Bank
  • Rekeningnummer: 26738501

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar info@sgrgroep.org.

Vrijwilligers

Het personeel van Fundashon Verriet krijgt regelmatig ondersteuning van vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor de zorg- en leefkwaliteit van de cliënten. Hun maatschappelijke betrokkenheid is van onschatbare waarde voor de cliënten en de organisatie. U kunt een bijdrage leveren aan Fundashon Verriet en een directe impact hebben in het leven van onze cliënten door u op te geven voor bepaalde activiteiten of simpelweg door tijd te besteden met hen.

Wilt u zich opgeven als vrijwilliger? Stuur een mail naar rachel_domacasse@sgrgroep.org met uw aanvraag en een verklaring omtrent gedrag (VOG). Indien u vragen heeft kunt u ook contact opnemen met mevrouw Rachel Domacasse via bovengenoemde e-mailadres of via het telefoonnummer 737-7600 ext. 2225.

Alvorens u als vrijwilliger aan de slag gaat, vindt eerst een intakegesprek plaats om gezamenlijk na te gaan waarin u interesse heeft. Op basis van uw wensen en de behoeftes binnen de organisatie, wordt er vervolgens een meeloop dag bij een afdeling ingepland zodat u kan ervaren hoe het is om vrijwilliger te zijn.