Bij Het Revalidatiecentrum Curaçao kunt u verschillende therapieën volgen tijdens uw revalidatieproces, onder andere fysiotherapie, bewegingstherapie, ergotherapie en logopedie.

Fysiotherapie/Bewegingstherapie

Als u problemen heeft met bewegen, wordt u verwezen naar de fysiotherapeut. Fysiotherapie heeft als doel dat u de bewegingen kunt maken, die u nodig heeft voor uw dagelijkse leven. De fysiotherapeut weet hoe we met ons lichaam bewegingen maken. Die bekijkt op welke manier u bepaalde bewegingen weer of misschien op een andere manier kunt leren maken.

De fysiotherapeutische behandeling bestaat voornamelijk uit bewegingstherapie, ook wel oefentherapie genoemd. De oefeningen kunnen gericht zijn om:

  • U beter te leren bewegen of lopen;
  • Uw spierkracht te vergroten;
  • Uw houding te verbeteren;
  • Uw conditie te verbeteren;
  • U met hulpmiddelen te leren omgaan;
  • U beter te leren ontspannen.

De behandeling kan ook een combinatie zijn van oefeningen, massage en behandelingen met elektrische apparatuur. U zult misschien hulpmiddelen nodig hebben zoals een rolstoel, beugel, korset, orthese (beenspalken) of een prothese. Tijdens de behandelingen bij de fysiotherapeut leert u hoe u met de voor u relevante hulpmiddelen het beste kunt omgaan. Tevens geeft fysiotherapie advies over loophulpmiddelen.

Ergotherapie

Ergotherapie helpt mensen met beperkingen om in hun activiteiten van het dagelijks leven weer zo zelfstandig mogelijk te kunnen functioneren. De ergotherapeut zal oefeningen met u doen die u gaan helpen bij bijvoorbeeld uw persoonlijke verzorging, werk, huishouden, hobby, of bij vervoer.

De training kan bestaan uit het oefenen van activiteiten als wassen, aan- en uitkleden, eten, zithouding, omgaan met een rolstoel en aan het verkeer deelnemen. De ergotherapeut zal u ook adviezen geven over voor u gewenste aanpassingen, bijvoorbeeld aan uw kleding, bestek en uw woning. Waar nodig zal hij/zij u ook bijstaan in het bestellen van handspalken en andere lichaam ondersteunende hulpmiddelen (orthesen). De ergotherapeut kan, indien voor u van toepassing, ook een advies geven voor een rolstoel en woningaanpassingen.

Logopedie

Als u problemen heeft met praten of met het begrijpen van wat andere mensen tegen u zeggen, dan wordt u naar een logopedist verwezen. Praten is een van de manieren om met andere mensen te communiceren. Als praten niet meer lukt, bijvoorbeeld als gevolg van hersenletsel, dan zal de logopedist u helpen bij het vinden van andere manieren om te communiceren. Het is ook mogelijk om uw familie bij deze training te betrekken. Uw familieleden kunnen dan leren wat ze wel of niet moeten doen, om een gesprek zo goed mogelijk te laten verlopen.

Als u moeite heeft om anderen te verstaan, zal de logopedist hoor- en luistertraining met u doen om u te oefenen in het herkennen van klanken en woorden. De logopedist kan u ook helpen als u moeite heeft met het slikken of kauwen. Dit gebeurt door middel van oefeningen waarbij de spieren getraind worden, soms met het gebruik van hulpmiddelen.