Kinderrevalidatie

Therapeutische peutergroep

De therapeutische peutergroep is een vorm van intensieve kinderrevalidatie en begeleiding. De therapeutische peutergroep is bedoeld voor peuters tussen 1 en 4 jaar, die door hun lichamelijke beperking niet passen in de reguliere peuteropvang zoals de speelschooltjes. De peuters worden behandeld door een multidisciplinair behandelteam, waarvan ook de ouders/verzorgers deel uit maken. Plaatsing van een peuter kan gebeuren na evaluatie door de revalidatiearts van het Revalidatiecentrum, in overleg met de disciplines.

Mytyl/Tyltyl school

Het Revalidatiecentrum heeft een nauwe samenwerking met de Soeur Hedwig school. Soeur Hedwig school is een Mytyl/Tyltyl school die speciaal onderwijs biedt aan leerlingen tussen de 4 en 21 jaar. De namen Mytyl/Tyltyl wordt algemeen gehanteerd voor leerlingen met een lichamelijke of meervoudige beperking. Een aantal leerlingen van deze school wordt behandeld door het Revalidatiecentrum. Tijdens het assessment bespreekt de revalidatiearts de zorgvraag en bijbehorende behandeling met de ouders en docent van de leerling. De docent vervult vaak een rol in het medisch zorgproces door fysieke problemen op school te signaleren.