HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Welkom bij Revalidatiecentrum Curaçao

Welkom bij Revalidatiecentrum Curaçao

Revalicatiecentrum

Samen werken wij aan uw herstel

De Stichting Revalidatiecentrum Curaçao biedt specialistische behandeling en begeleiding aan volwassenen en kinderen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening lichamelijk beperkt zijn. Gezamenlijk werken wij aan een optimaal herstel en geven ondersteuning op sociaal maatschappelijk gebied, met het oog op de (re)integratie van onze cliënten in de samenleving.

Adequate, persoonlijke zorg

Het Revalidatiecentrum staat voor persoonlijke zorg van hoogstaand niveau. De revalidatie bestaat uit multidisciplinair onderzoek, behandeling en begeleiding van specialistische aard. Het herstel geschiedt in fasen waarbij wij tijdens het onderzoek inzicht verkrijgen in uw zorgvraag en het revalidatieteam samen met u nagaat welke behandeling hierop aansluit.

Ons Revalidatieteam

Ons revalidatieteam bestaat uit medewerkers van meerdere medische disciplines waaronder revalidatiegeneeskunde, verpleegkunde, ziekenverzorging, fysiotherapie, ergotherapie, logopedie, (neuro-) psychologie, maatschappelijk werk. Tevens is er een nauwe samenwerking met de orthopedische instrumentenmakers van Curaçao Orthotics & Prosthetics.  

Meer informatie

Op deze website kunt u zich oriënteren op ons zorgaanbod en onze organisatie. Meer gedetailleerde informatie over klinische en poliklinische behandelingen vindt u onder andere in onze folders.  Voor verdere informatie bent u van harte welkom om contact met ons op te nemen.