Fundashon Verriet biedt verschillende woonvoorzieningen voor personen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking of personen met een autisme spectrum stoornis. Fundashon Verriet onderscheidt verschillende type doelgroepen. De doelgroepen varieren van zeer afhankelijk van zorg tot een hoge mate van zelfstandigheid met nog steeds de behoefte aan begeleiding.

In totaal heeft Fundashon Verriet 51 woonhuizen op 8 verschillende locaties op het eiland, die samen circa 300 cliënten huisvesten. Elke locatie/woonhuis is bestemd voor een specifieke doelgroep.

Er wonen groepen van zes tot acht cliënten samen in een woonhuis. De meeste bewoners hebben een eigen slaapkamer, sommigen delen hun kamer met een kamergenoot. Elk woonhuis heeft een centrale woonkamer, waar samen wordt gegeten en gerecreëerd. De bewoners worden begeleid door een vaste groep begeleiders. De begeleiding is afgestemd op de behoeften en capaciteiten van de bewoners.

Onze woonvoorzieningen:

  • Kaya Prinses Juliana, Emmastad
  • Salsbachweg, Santa Maria
  • Huize Jos Wouter, Muizenberg
  • Kas Ed Leonora, Muizenberg
  • Kas Kayena Nobo, Muizenberg
  • Kas Richard Pieternella, Kirindongo Abou
  • Kas Kirindongo Abou, Kirindongo Abou
  • Kas Nort Sapaté Fase 1, Nort Sapaté
  • Kas Nort Sapaté Fase 2, Nort Sapaté

LVB-behandelvoorziening

Fundashon Verriet heeft ook een behandelvoorziening voor jongeren met een licht verstandelijke beperking met matig tot ernstige gedragsproblemen. De voorziening in Emmastad bestaat uit twee woningen voor elk 6 personen. De jongeren worden in fases begeleid, waarin behandeling en daarna de reintegratie in de thuissituatie van essentieel belang is. De begeleiding en behandeling is gericht op het versterken van sociale competenties en het verwerken van trauma’s en psychische problemen. Na de behandelperiode stromen zij uit, terug naar de thuissituatie of naar een andere (aangepaste) woonvorm. De tijdsduur om door alle fases heen te gaan, neemt om en nabij 2 tot 3 jaren de tijd.

LVB Behandelhuis