Fudashon Verriet ta para pa kuido di kalidat kaminda rèspèt, apresio, seguridat, aseptashon i privasidat di e kliente semper ta na promé lugá. Den kaso ku e kliente tòg no ta satisfecho ku e kuido ku nos ta duna, òf a eksperensiá un trato inkorekto, e kliente lo por entregá un keho. Pa atendé e keho mas korekto posibel nos ta manehá un prosedura di keho.

Hasi un keho

E kliente mes por hasi un keho, su representante legal òf un persona òf organisashon ku outorisashon pa hasi esaki. Esaki ta posibel tambe den kaso ku e persona a fayesé entre tantu kaba. E kliente òf su representante ta hasi un keho por eskrito serka e funshonario di keho. Aki ta hasi menshon di e nòmber di e persona ku ta hasi e keho (e akusadó), e akusado i e kontenido di e keho.

Tratamentu di e keho

Tantu akusado komo akusadó ta haña oportunidat pa duna nan punto di bista riba e keho. Esaki por tuma lugá  por eskrito i/òf verbalmente. E komishon di keho por skucha tantu e  akusado komo e akusadó. Esaki por sosodé den presensia di ambos partido, pero tambe separá. E partido ku no por ta presente, lo haña un relato di tur loke a keda tratá.

Tantu akusado komo akusadó por tin asistensia di un konsehero/abogado. Ámbos partido i e kosehero/abogado tin derecho riba konsultashon di tur dokumento ku ta relevante pa tratamentu di e keho i ku e komishon di keho ta disponé di dje.

Pa konsultá  e registro di tratamentu, e kliente en kuestion mester duna su aprobashon.

Veredikto

E miembronan di e komishon di keho lo tuma desishon i esaki lo tuma lugá na promé lugá pa medio di akuerdo komun. Den kaso ku esaki no ta posibel, e veredikto lo keda establesé pa medio di mayoria di voto. Den kaso di empate di voto, e presidente lo tin e voto desisivo. E komishon di keho lo duna sentensia tokante hustifikashon di e keho  denter di un luna, pero no mas tardá ku dos luna despues di a risibí e keho. Esaki lo bai kompañá pa eventual rekomendashonnan i ta partisipá  i motivá esaki por eskrito, tantu na akusado komo na akusadó, e gerensia di De SGR-Groep komo na eventual otro personanan enbolbí den e kaso.

Den kaso ku e keho ta dirigí kontra un direktor, e komishon di keho lo duna di konosé kiko ta nan desishon na e gerensia di De SGR-Groep.

Pa pregunta i mas informashon tokante tratamentu di keho, por manda un imeil na info@sgrgroep.org.