HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Over ons  |  Zorg & Financiering

Zorg & Financiering

Zorg

Er wordt vanuit het RCC zorg geboden aan personen met een neurologische, motorische of orthopedische beperking. Dit gebeurt afhankelijk van de ernst en zelfstandigheid zowel in de vorm van klinische opnames als poliklinische behandelingen. Diagnoses Cerebro vasculair accident, Amputaties en Dwarslaesies zijn de grootste groepen die verwezen worden voor revalidatie. Er worden ook andere diagnoses verwezen die functionele beperkingen met zich meebrengen. De revalidatie biedt ook zorg en behandeling aan kinderen in de therapeutische peutergroep (t.p.g.) en de Soeur Hedwig school. In de t.p.g. worden kinderen in de leeftijd van 1 tot 4 jaar zowel individueel als in groepsverband gestimuleerd en begeleid in hun motorische, cognitieve en sociale ontwikkeling. Kinderen van de Soeur Hedwig school worden begeleid totdat alle specifieke doelstellingen behaald zijn.

Financiering

De geboden zorg voor cliënten van Curaçao wordt bekostigd vanuit de basisverzekering. Er wordt ook zorg verleend aan cliënten die niet verzekerd zijn via de basisverzekering zoals de particuliere verzekeringen en eigen- risicodragers. Sinds 10 oktober 2010 worden de kosten voor revalidatie van cliënten van Sint Maarten en de BES-eilanden apart bij de eilanden in rekening gebracht.