HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Diagnosegroepen  |  Neurologie

Neurologie

Neurologie is een specialisme die u behandelingen biedt voor aandoeningen aan het zenuwstelsel en het spierstelsel. Door deze aandoeningen kan u naast fysieke belemmeringen ook problemen ervaren met denken, voelen en handelen. Na een grondig neurologisch onderzoek brengt de neuroloog het ziektebeeld in kaart en selecteert vervolgens de gepaste behandeling voor u.