HOME  |  REVALIDATIECENTRUM  |  Over ons  |  Het gebouw

Het gebouw


 

Het revalidatiecentrum is gesitueerd aan de Salsbachweg te Santa Maria ten westen van het voormalig Mgr. P.I. Verriet instituut. Het gebouw heeft 2 ingangen de klinische en poliklinische ingang. De poliklinische ingang heeft een overkapping om het afzetten van cliënten zo aangenaam mogelijk te maken. Er zijn voldoende en ruime mogelijkheden om te parkeren. Er is gewerkt met kleuren om de herkenbaarheid van de verschillende afdelingen te vergemakkelijken.

De groene afdeling, de kliniek heeft 12 kamers met 21 bedden. Alle kamers hebben een ruime rolstoel toegankelijke badkamer. De meeste kamers hebben 2 bedden. Enkele 1 persoonskamers hebben een specifieke functie, zoals een ruimte voor contactisolatie, een ruim opgezette kamer waarin een bad brancard en tilliften gehanteerd kunnen worden voor de complexere behandelingen en een studio met een kitchenette waarin cliënten aan het eind van de revalidatie onder toezicht zelfstandig kunnen functioneren. Er zijn ook voldoende rustmogelijkheden voor onze cliënten in dagbehandeling, een stilteruimte om je even terug te trekken en een bibliotheek om wat op te zoeken.

Het rode gebouw, de ergotherapie bestaat uit lichte en zware therapie ruimtes, een ruimte voor het trainen van activiteiten van het dagelijks leven, een oefenkeuken, een spalkenkamer en individuele behandelruimtes.

De psychologie logopedie, maatschappelijk werk en revalidatieartsen vinden we terug in het gele gebouw: een novum binnen dit gebouw is een testruimte met aangrenzend een observatieruimte zodanig dat de observator via een one way screen mee kan kijken.

Het blauwe gebouw is de fysiotherapie: Het bestaat uit een oefenzaal met individuele behandelruimtes en een conditieruimte voor hart- en longrevalidatie. Het therapeutisch bad heeft een beweegbare vloer zodanig dat deze op verschillende doelgroepen afgesteld kan worden. Er is om het gebouw een parcours uitgezet voor het oefenen van het lopen op verschillende instabiele ondergronden, op- en afstapjes en het nemen van hellingen.