HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Wonen

Niveaus van wonen

Fundashon Verriet onderscheidt 6 niveaus van wonen en dagbesteding. Hoe hoger het niveau, hoe zelfstandiger de cliënt leeft.

 • Niveau 1

  • Wonen, gericht op verzorging/verpleging

  Deze cliënten kunnen zichzelf niet redden, waardoor voortdurend toezicht nodig is. Zij bevinden zich volledig in de lichaamsgebonden fase, waardoor zij de wereld uitsluitend beleven vanuit hun directe verzorging en de bevrediging van hun lichamelijke behoeften. Medische en therapeutische hulp zijn heel belangrijk voor deze doelgroep, die een verstandelijke leeftijd bereikt van hoogstens 3 jaar. Doel van het contact met de zorgverleners is de opbouw van contact door middel van de zintuigen. Met activiteiten zoals het snoezelen worden de zintuigen van de client geprikkeld.

 • Niveau 2

  • Wonen, gericht op beschutting
  Cliënten die op dit niveau functioneren, kunnen zich enigszins zelf redden doordat zij zich, soms met hulpmiddelen, wel zelfstandig kunnen bewegen. Zij bevinden zich tussen de lichaamsgebonden fase en de associatieve ervaringsfase in en bereiken een verstandelijke leeftijd van 3 tot 4 jaar. Hierdoor is er meer actief contact mogelijk. Dit contact zal vooral gericht zijn op de verzorgers en niet zozeer op de medebewoners. Deze doelgroep heeft voortdurend structuur nodig en de afhankelijkheid van de verzorgers is nog erg groot. Enige deelname aan activiteiten buiten de woongroep is mogelijk.
 • Niveau 3

  • Meer genormaliseerd wonen met veel begeleiding
  Op dit niveau kunnen cliënten zichzelf al aardig redden. Ze hebben af en toe een helpende hand en enige stimulering nodig. Het accent ligt hier meer op begeleiding dan op verzorging. Deze zorgvragers bereiken een verstandelijke leeftijd van 4 tot 5 jaar en kunnen zich zowel binnens- als buitenshuis zelfstandig bewegen, eventueel met hulpmiddelen. Deze personen hebben een duidelijk bewustzijn en weten dat ze bestaan, maar beseffen niet dat ze anders zijn. Omdat een 'innerlijke rem' soms afwezig is, moet wel een oogje in het zeil gehouden worden, vooral bij potentieel gevaarlijke situaties zoals in het verkeer. De zorgvragers kunnen deelnemen aan dagactiviteiten buiten de woongroep. 

 • Niveau 4

  • Genormaliseerd wonen met het accent op zelfstandigheid
  Deze groep cliënten heeft nauwelijks hulp nodig, wel enig toezicht. Zij kunnen zichzelf goed redden in de dagelijkse verzorging en kunnen eenvoudige taken zelf uitvoeren, zoals de tafel dekken, hun kamer opruimen, een drankje inschenken etc. Deze zorgvragers hebben over het algemeen een verstandelijke leeftijd van ongeveer 5 jaar en kunnen zich ook buitenshuis zelfstandig bewegen. Zij zijn ook meer op de buitenwereld gericht. Dagbesteding vindt buiten de groep plaats, en ook vrijetijdsbesteding kan buitenshuis plaatsvinden. Deze cliënten zijn gebaat bij een zo normaal mogelijke woonvorm, liefst in een wijk.
 • Niveau 5

  • Wonen, gericht op integratie
  Bij woonniveau 5 gaat het om cliënten die volledig zelfredzaam zijn in de eigen dagelijkse verzorging, maar behoefte hebben aan een veilige haven op de achtergrond. De zorgvragers op dit niveau hebben een verstandelijke leeftijd van 6-7 jaar. Zij bevinden zich tussen de structurerende fase en de zogenaamde vormgevende fase, waarin ze zelf aan zaken gestalte kunnen geven. Ervaringen met de buitenwereld zijn hier belangrijk en er wordt een beroep gedaan op de sociale vaardigheden van deze cliënten. Bij deze woonvorm ligt het accent op bevordering van de maatschappelijke zelfstandigheid: de cliënt moet zich zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen bewegen. Hieronder vallen zaken als omgaan met geld, boodschappen doen en gebruik maken van het openbaar vervoer.
 • Niveau 6

  • Zelfstandig wonen met enige begeleiding

  Deze cliënten hebben voldoende vaardigheden om zelfstandig te wonen. De zorgvrager voert een zelfstandig huishouden. Wel is er enige begeleiding en toezicht op de achtergrond nodig, om te kijken of alles goed gaat. De zorgvragers bevinden zich in de vormgevende ervaringsfase; ze kunnen hun eigen wereld inrichten. In die wereld nemen zij zelf beslissingen en lossen zij zelf eenvoudige problemen op. Sociale contacten kunnen in principe zelfstandig onderhouden worden. De verstandelijke leeftijd ligt tussen de 8-11 jaar.

  Ga terug naar: