HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Wonen

Beschermd wonen

  • Verschillende woonvoorzieningen

    Fundashon Verriet biedt verschillende woonvoorzieningen voor personen met een verstandelijke, lichamelijke of meervoudige beperking. 

    In de woningen voor personen met een lichte tot matige handicap wordt beperkte begeleiding gegeven. Deze woningen staan in gewone woonwijken zoals Muizenberg en Noord Zapateer.

    Sommige van de woonhuizen zijn specifiek opgezet voor cliënten die, naast een verstandelijke beperking, ook bijkomende problematiek hebben zoals gedrags- of psychiatrische problemen. Een deel van de woonhuizen is aangepast voor cliënten die een lichamelijke beperking hebben.

    Ga terug naar: