HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Sociaal Pedagogische Dienst  |  Wat is SPD?

Wat is SPD?

De plaatsing van nieuwe cliënten bij Fundashon Verriet loopt via de Sociaal Pedagogische Dienst (SPD). De SPD is in feite het voorportaal van Fundashon Verriet en vervult de volgende taken:

  • De SPD brengt in kaart wat de beperking van uw kind is en op welk niveau hij of zij kan (leren) functioneren. 
  • De SPD kijkt, na de aanmelding, verder om tot een goed onderbouwde hulpvraag te komen. Na een zorgvuldige analyse van de problematiek van de cliënt wordt in overleg met ouders of verzorgers bepaald welke zorg voor hem of haar de beste oplossing is. 
  • Wanneer uw kind een plaats krijgt toegewezen voor wonen of dagbesteding bij Fundashon Verriet, dan coördineert de SPD de plaatsing van uw kind. De medewerkers van de SPD begeleiden ook de ouders of verzorgers in het proces rond de plaatsing.

De SPD biedt zonodig ook ondersteuning aan ouders of verzorgers. De omgang met een verstandelijk beperkte persoon kan zeer intensief zijn. Er kan een moment zijn dat u het, als ouder of verzorger, even niet meer ziet zitten. Bijvoorbeeld omdat de situatie thuis uit de hand is gelopen en u de uitputting nabij bent. In zulke gevallen kunt u een beroep doen op het team van SPD. Zij kunnen u snel ondersteuning bieden. De SPD ondersteunt ouders ook in het verwerkingsproces.