Toewijzing

Alle aanmeldingen voor wonen, dagbesteding en voor autisme zorg komen binnen via de Sociaal Pedagogische Dienst of SPD. Afhankelijk van de beperking en de urgentie krijgen de cliënt - en diens ouders - dan:

Hulpverlening thuis (ambulante hulp) van de SPD. 

Een indicering voor plaatsing bij Fundashon Verriet.

Eventueel een doorverwijzing naar een andere instantie.

De selectiecommissie
De selectiecommissie van Fundashon Verriet bespreekt de aanmelding en beslist, op basis van het aantal beschikbare plaatsen en de urgentie, of en wanneer plaatsing mogelijk is. Voor de meeste afdelingen bestaan wachtlijsten. Wanneer plaatsing niet direct mogelijk is, vanwege een wachtlijst, wordt vaak gekozen voor een alternatief. Zo kan iemand die permanente opname in een woonvoorziening nodig heft, maar vanwege een wachtlijst niet direct geplaatst kan worden, in de tussentijd vaak wel geholpen worden door middel van logeren in Villa Helena of door hulpverlening thuis door de SPD.