HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Onze expertise  |  Logopedie

Logopedie

Afhankelijk van de ernst van de beperking kunnen sommige cliënten leren spreken. Veel verstandelijk beperkte personen hebben nog andere handicaps en zijn bijvoorbeeld blind, slechthorend en/of motorisch beperkt. Naast communicatieproblemen kan er sprake zijn van eet- en drinkproblemen of van speekselverlies. De behandeling en begeleiding door de logopedist is sterk afhankelijk van de mogelijkheden van de zorgvrager en zijn omgeving. Over het algemeen moet een zorgvrager positieve ervaringen opdoen in de communicatie, waarna eventueel gericht geoefend kan worden.

Communicatiemiddelen

Soms komt de verbale communicatie niet of onvoldoende op gang. Dan wordt gebruik gemaakt van ondersteunende communicatiemiddelen zoals een communicatiemap, een apparaat met spraakuitvoer en/of ondersteunende gebaren. De omgeving van de zorgvrager zal hierbij altijd een belangrijke rol spelen.

Therapie

De therapie bij eet- en drinkproblemen kan bestaan uit oefening van de mondspieren, het functioneel oefenen van het eten en drinken, of adviezen met betrekking tot bijvoorbeeld veilig slikken, de verschillende soorten voeding en hulpmiddelen. De logopedist(e) geeft adviezen aan de omgeving en/of aan de cliënt. Therapie, gericht op verbetering van de mondmotoriek en/of van de gevoeligheid in de mond kan een mogelijkheid zijn