HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Onze expertise  |  Ergotherapie

Ergotherapie

    

Ergotherapie is een paramedisch beroep dat zich richt op het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten. De twee ergotherapeuten van Fundashon Verriet bieden behandeling en advies aan bewoners van de intramurale woonvoorzieningen en aan kinderen op de dagbestedingscentra. Tot hun werkgebied behoren onder meer:

  • Instructie van cliënten bij het gebruik van (aangepaste) rolstoelen en andere hulpmiddelen 
  • Trainingen voor de juiste uitvoering van dagelijkse activiteiten 
  • Behandeling van problemen in de lichaamshouding, op motorisch en/of arm/handgebied en eetproblemen 
  • Sensorische integratie 
  • Computeraanpassingen 
  • Woningaanpassingen