HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Autisme Therapie

Therapieteam Savaanhuis

 • De behandelvormen

  De afdeling Autisme streeft naar het zo optimaal mogelijk stimuleren van de ontwikkeling en het vinden van een passende plek in de samenleving. Een multidisciplinair team biedt een verscheidenheid aan  behandelingen, trainingen en dagbesteding voor mensen met autisme.

  Binnen elke behandelvorm wordt er gestreefd naar het bieden van zo veel mogelijk structuur en het creëren van een veilige leer- en leefomgeving. De TEACCH methode en het opvoedingsprogramma staan hierbij centraal.

  Het therapie team heeft als doel om te zoeken naar een passende hulpverleningsvorm voor de cliënt met autisme. Na aanmelding en het intakegesprek kan het kind geplaatst worden op de verschillende autisme gerichte behandelingsvormen binnen De SGR-groep. Hiernaast wordt er door het Therapieteam behandeling en begeleiding geboden. De behandelingen bestaan voornamelijk uit psychoeducatie, brusjesprogramma, ouderbegeleiding, jobcoaching, sociale vaardigheidstraining, speltraining, emotieregulatie en seksuele voorlichting aan cliënten met Autisme Spectrum Stoornis (ASS). De behandelingen worden, afhankelijk van de hulpvraag, in groepsvorm of individueel aangeboden. Naast de behandelingen wordt er psychologisch onderzoek verricht ter optimalisering van de behandeling.

      

  Naast de eerder genoemde therapieën wordt er bij de afdeling Autisme ook Equine assisted therapy (paardentherapie) gegeven. Paardentherapie biedt een brede vorm van mogelijkheden om kinderen/jongeren te begeleiden en stimuleren in hun ontwikkeling. De relatie tussen kind, paard en therapeut, de interactiemogelijkheden en de verschillende stimulansen maken een paard een zeer geschikte therapie partner. Paarden zijn neutraal en geven geen kritiek waardoor er binnen korte tijd een vertrouwensband kan ontstaan tussen paard en kind. Tijdens de paardentherapie kunnen de volgende activiteiten aan bod komen; paardrijden, poetsen, longeren, oefeningen op het paard en educatieve activiteiten. De therapie kan zowel individueel als in groepsverband worden aangeboden. 

  Het therapieteam begeleidt ook de kinderen van de middaggroep op het Savaanhuis. Dit is een behandelgroep voor kinderen in de leeftijd 6 t/m 12 jaar die door een ASS extra begeleiding nodig hebben op het gebied van de algemeen dagelijkse levensvaardigheden, de sociale vaardigheden, vrijetijdsinvulling en de emotieregulatie. Deze kinderen gaan naar het regulier of speciaal basisonderwijs. Per cliënt wordt er een behandelplan  opgesteld gericht op zijn of haar hulpvraag. Wanneer nodig krijgen de kinderen individuele begeleiding, gericht op de specifieke ontwikkelingsbehoefte van het kind. Deze kan bestaan uit paardentherapie, speltraining of individuele gesprekstherapie. 

  Ga terug naar: