HOME  |  FUNDASHON VERRIET  |  Ons zorgaanbod  |  Autisme Therapie

Orthopedagogisch Dagcentrum Mia Bremmers

 • Groepen

  Grupo Luna en Strea

  Grupo Luna en Strea biedt een ontwikkelingsgericht programma aan kinderen tussen de 3 en 7 jaar met een stoornis binnen het autisme spectrum. Het programma is voornamelijk gericht op sociale vaardigheden, gedragsregulatie en cognitieve ontwikkeling. Er wordt gestreefd naar een doorstroom naar het basisonderwijs. De dagstructuur komt overeen met een kleuterklas en is gericht op het aanleren van de schoolse en sociale vaardigheden die nodig zijn binnen een groepssetting. Naast de werkmomenten wordt er paardentherapie, logopedie in groepsvorm, speltraining en sport en spel aangeboden.

  Grupo Kurason (Structuurgroep)

  De Grupo Kurason is bedoeld voor kinderen die door forse (ASS) gedragsproblematiek of sociaal disfunctioneren niet kunnen (gaan) deelnemen in een groepssetting. De kalenderleeftijd van de kinderen die aangemeld kunnen worden voor de structuurgroep ligt tussen de 5 en 16 jaar. De minimale ontwikkelingsleeftijd is rond de 2 jaar. Grupo Kurason heeft als doel het kind binnen twee jaar dusdanig te begeleiden dat het in staat is om binnen een reguliere groep te werken aan individuele doelen.

  Grupo Solo

  Deze groep is bedoeld voor kinderen met een laag ontwikkelingsniveau, waarvan de verwachting is dat zij niet kunnen gaan deelnemen aan een vorm van onderwijs. In de groep zitten kinderen met een behoefte aan een gestructureerde omgeving en een voor hen herkenbaar en vertrouwd dagprogramma. Om hierin te kunnen voorzien wordt er per kind gebruik gemaakt van ondersteunende communicatie. Zodoende verloopt de dag inzichtelijk en gestructureerd en kan de communicatie van en met het kind verbeterd worden.

  Ga terug naar: