HOME  |  Nieuws  |  Kwalitatieve zorg

Kwalitatieve zorg

Samen werken wij aan uw herstel

De Stichting Revalidatiecentrum Curaçao biedt specialistische behandeling en begeleiding aan volwassenen en kinderen die door een ziekte, ongeval of aangeboren aandoening lichamelijk beperkt zijn. Gezamenlijk werken wij aan een optimaal herstel en geven ondersteuning op sociaal maatschappelijk gebied, met het oog op de (re)integratie van onze cliënten in de samenleving.